Överlevare av Sexuella övergrepp

Fri från skuld. Forum och mötesplats för alla som varit utsatta för sexuella övergrepp och trauman som barn och senare i livet. En plats för alla, oberoende stadie i läkningsprocessen. En plats att våga närma sig det svåra och dela erfarenheter.


Du är inte inloggad. Vänligen logga in eller registrera dig

Överlevare av Sexuella övergrepp » Forumet Fri Från Skuld - Öppna rummen » Om sexuella övergrepp och traumatisering » Sexuella övergrepp i barndomen och deltagande i självhjälpsgrupper

Sexuella övergrepp i barndomen och deltagande i självhjälpsgrupper

Gå ner  Meddelande [Sida 1 av 1]

Admin

Admin
Administratör
Administratör
UT UR ENSAMHETEN

"Könsrelaterat våld ses som ett globalt folkhälsoproblem och som den mest genomgripande, men minst uppmärksammade kränkningen mot mänskliga rättigheter. Prevalensen i Sverige har skattats till 10 % med ett troligt stort mörkertal. Sexuella övergrepp kan påverka både fysisk och psykisk hälsa negativt och utsatta kvinnor söker för många olika symtom utan att nämna övergreppen.
Det övergripande syftet med denna avhandling var att öka kunskapen om kvinnor som varit utsatta för sexuella övergrepp under uppväxten och nu sökt sig till självhjälpsgrupper, rörande hälsa, personliga resurser, relationer och omständigheter kring övergreppen, samt hur de upplevt att delta i självhjälpsgrupp (SHG)."

"En anledning till att kvinnor inte berättar om sina övergrepp är rädslan för att de inte ska bli trodda och respekterade. En del kvinnor menar att de försökt berätta men inte känt att någon velat lyssna till dem. Andra beskriver att deras kurator eller läkare lyssnat till dem men att det ändå saknats en dimension, nämligen att få prata med någon som varit med om något liknande. Det senare har varit det skäl som de flesta angett som skäl till att vilja vara med i en självhjälpsgrupp."

"Resultaten i avhandlingen visar att kvinnornas psykiska hälsa var dålig, klart jämförbar med kliniska grupper inom psykiatrin. Deras känsla av sammanhang i livet var låg och skammen en trogen, negativ följeslagare. Kvinnorna beskrev att gruppen användes som en trygg bas där man kunde träna på att ta konflikter, att argumentera och ta sig själv på allvar. Erfarenheter som man kunde pröva i verkliga livet för att sedan återvända till den trygga gruppen och reflektera kring."

Läs texten i sin helhet här

http://www.frifranskuld.swedishforum.net

Till överst på sidan  Meddelande [Sida 1 av 1]

Behörigheter i detta forum:
Du kan inte svara på inlägg i det här forumet