Överlevare av Sexuella övergrepp

Fri från skuld. Forum och mötesplats för alla som varit utsatta för sexuella övergrepp och trauman som barn och senare i livet. En plats för alla, oberoende stadie i läkningsprocessen. En plats att våga närma sig det svåra och dela erfarenheter.


Du är inte inloggad. Vänligen logga in eller registrera dig

Överlevare av Sexuella övergrepp » Forumet Fri Från Skuld - Öppna rummen » Om sexuella övergrepp och traumatisering » Våldsutsatta kvinnor får inte rätt hjälp

Våldsutsatta kvinnor får inte rätt hjälp

Gå ner  Meddelande [Sida 1 av 1]

Admin

Admin
Administratör
Administratör
Tillsynsmyndigheten IVO, Inspektionen för vård och omsorg, har i samarbete med Socialstyrelsen, granskat hur hälso- och sjukvården och kvinnojourerna i sextio kommuner behandlade våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnade våld under åren 2012 och 2013.

Femtio av de sextio granskade kommunerna fick anmärkningar för brister. Det handlade om allt från enskilda händelser till omfattande brister på kunskap och beredskap.

– Vi har sett brister framför allt i utredningen av våldsutsatta kvinnor och deras behov och tillsättnignen av stöd på kort och lång sikt. Vi har även sett brister när det gäller barn som har bevittnat våld. Att de inte utreds och att de inte får stöd och hjälp utifrån sina behov, och som de har rätt till, säger Mikael Thörn, som är projektledare vid Inspektionen för vård och omsorg.  

I vissa kommuner finns det omfattande brister och det kan få allvarliga konsekvenser.
– Det allvarligaste är att kvinnor som är i behov av stöd och hjälp inte får den hjälp de har rätt till och det kan leda till allvarliga skador för kvinnorna. Ytterst kan det leda till att en kvinna blir dödad, säger Mikael Thörn.

Rapportförfattarna konstaterar att många kvinnor och barn i framförallt mindre kommuner har svårt att få den hjälp de har rätt till enligt socialtjänstlagen.
– Det finns en risk att man blir utan hjälp i små kommuner och det är något som personalen har uppmärksammat. Socialtjänsten har ett stort ansvar att utreda vilken specifik hjälp som våldsutsatta barn behöver, något som majoriten av granskade kommunerna brast i, säger Mikael Thörn.

Över hälften av kommunerna har brister när det gäller att se och tillgodose barns behov. Därför är det viktigt att samordningen förbättras mellan socialtjänsten, hälso- och sjukvården och kvinnojourerna, konstaterar tillsynsmyndigheten IVO.
– Det som är anmärkningsvärt är att alldeles för många barn lever i miljöer där det förekommer våld utan att socialtjänsten utreder eller tar reda på vilken form av stöd och hjälp barnen behöver. Det betyder att många barn lever väldigt länge i miljöer där de får bristande omsorg och bristande stöd och det kan vara allvarligt för deras framtida hälsa och utveckling. Det är allvarligt, konstaterar Mikael Thörn.

Källa: URhttp://www.frifranskuld.swedishforum.net

Till överst på sidan  Meddelande [Sida 1 av 1]

Behörigheter i detta forum:
Du kan inte svara på inlägg i det här forumet