Överlevare av Sexuella övergrepp

Fri från skuld. Forum och mötesplats för alla som varit utsatta för sexuella övergrepp och trauman som barn och senare i livet. En plats för alla, oberoende stadie i läkningsprocessen. En plats att våga närma sig det svåra och dela erfarenheter.


Du är inte inloggad. Vänligen logga in eller registrera dig

Överlevare av Sexuella övergrepp » Dolda rummen » Information » Beskrivning av de dolda rum som finns och hur du ansöker till dem

Beskrivning av de dolda rum som finns och hur du ansöker till dem

Gå ner  Meddelande [Sida 1 av 1]

Admin

Admin
Administratör
Administratör
De dolda rummen


Efter att du som registrerad medlem skrivit på sidan ett tag och vi lärt känna dig har du möjlighet att ansöka om medlemskap till forumets olika dolda/skyddade rum. De dolda rummen syns enbart för de som godkänts medlemskap dit. De dolda rummens syfte är att stärka tryggheten för medlemmarna. Därför är det viktigt att du har skrivit i forumet innan du ansöker om medlemsskap till de skyddade delarna av fri från skuld. Släpper vi in medlemmar dit som inget skrivit så förlorar rummen sin funktion.

OBS: När du ansöker om medlemskap, skicka ett PM till Admin med information om rummet/rummen du vill gå med i. Det underlättar mycket för våra moderatorer på sidan och gör arbetet snabbare.


Beskrivning av de våra olika rum: 


Sexuella övergrepp och trauma
Med fokus på känsligare ämnen om sexuella övergrepp och trauman som behöver pratas om under extra trygga förhållanden. För att ansöka om detta rum så skickar du iväg ett Pm till Admin med information om vilket rum du vill gå med i. Du behöver inte skriva varför.

Relationer och tillit efter sexuellt våld
Här försöker vi närma oss och prata om de problem som följer av att ha upplevt sexuellt våld och hur man efter det närmar sig tryggheten till andra, till sig själv och åter till det samhälle som kanske på ett eller flera sätt svikit oss. Hur ska vi återerövra tilliten till andra människor? Du behöver ha skrivit 40+ inlägg för att skriva i denna forumdel och du släpps därefter in automatiskt. Inget PM. 

Barn till dysfunktionella föräldrar | Barn till missbrukare.
Om att innan eller parallellt med de övergrepp du utsattes för växa upp i en skadlig och otrygg uppväxtmiljö. Uppväxtförhållanden med fler former av misshandel, neglect, missbruk och övergrepp. Om att läka från barndomens utsatthet och att skapa något nytt. Ihopslaget med det tidigare rummet "Barn till missbrukare". För att ansöka om tillträde så skickar du iväg ett Pm till Admin med information om vilket rum du vill gå med i.

Självskadeproblematik
Ämnen som rör självskadeproblematik. All typ av självdestruktivitet försöker vi närma oss här, matmissbruk, sexmissbruk, att skada sig själv, självsvält, med mera. På grund av ämnenas känsliga natur så kan man inte skriva vad som helst i detta rum. Man får inte skriva att man skadar sig i skrivande stund eller på annat sätt uttrycka sig på ett sätt som kan upplevas direkt hotande för andra medlemmar (uttrycka sig på ett sätt som får medlemmar att oroa sig över din hälsa).  För att ansöka om tillträde så skickar du iväg ett Pm till Admin med information om vilket rum du vill gå med i. (Vilande rum, väntar på medlemmar)

Lilla rummet - Samlingsrum
Rum för små i dig att prata av sig i, och träffa andra och prata under lite tryggare omständigheter. Lite av ett samlingsrum. Både medlemmar från rummet sexuella övergrepp och trauma och Barn till dysfunktionella föräldrar har tillgång till denna underkategori. För att ansöka om tillträde så skickar du iväg ett Pm till Admin med information om vilket rum du vill gå med i.


 Beskrivning av de dolda rum som finns och hur du ansöker till dem 602833436  Beskrivning av de dolda rum som finns och hur du ansöker till dem 48124120  Beskrivning av de dolda rum som finns och hur du ansöker till dem 4258080932  Beskrivning av de dolda rum som finns och hur du ansöker till dem 48124120  Beskrivning av de dolda rum som finns och hur du ansöker till dem 4258080932  Beskrivning av de dolda rum som finns och hur du ansöker till dem 48124120  Beskrivning av de dolda rum som finns och hur du ansöker till dem 4258080932  Beskrivning av de dolda rum som finns och hur du ansöker till dem 48124120  Beskrivning av de dolda rum som finns och hur du ansöker till dem 602833436 


Saknar du en dold grupp som tar upp mer specifik problematik än vad som passar in i de almänna trådarna - PM:a mig eller kom med ett öppet förslag i denna forumdel (inte här i tråden).   

http://www.frifranskuld.swedishforum.net

Till överst på sidan  Meddelande [Sida 1 av 1]

Behörigheter i detta forum:
Du kan inte svara på inlägg i det här forumet